آمبرودی نخی (1)

آنغوره (1)

ابریشم (28)

ارگانزا (1)

استر (3)

بافت (4)

بخارا دوز (36)

بوکله (1)

تافته (108)

تریکو (2)

تور (14)

جین (1)

حریر (22)

خز (9)

دانتل (5)

دورس (1)

ژاکارد (20)

ساتن (6)

سوزندوز (100)

سوییت (1)

شانتون (7)

شانتون نخ (1)

فوتر (2)

کتان (8)

کتان کریستال (7)

کرپ (49)

کرپ باربی (1)

کرپ حریر (37)

کرپ گیاهی (1)

کرپ مجلسی (15)

کرپ نخ (2)

کریشه (2)

کشمیر (20)

کوکدوزی (7)

گلبرجسته (5)

گیپور (2)

لمه (5)

لینن (33)

مخمل (50)

ملحفه ای (1)

موهر (43)

میکرو (5)

نخی (34)

نوار سوزندوز (6)

یقه سوزندوز (2)